Brf Haninge Park 6
Start Om föreningen Om styrelsen Om fastigheten Om boendet Om ekonomin

BRF Haninge Park 6 - om fastigheten

Föreningens bostadshus byggdes av PEAB. Första inflyttning var i maj 2011. Huset har två trapphus (Getporsvägen 5 och 7), är fem våningar högt, har trettiotvå lägenheter varav två i suterrängvåning. I källare finns förrådsutrymmen, cykelrum och barnvagnsrum.

 

Vi äger också två separata byggnader med garage, soprum och cykelrum. Genom servitut finns parkeringsplatser utomhus. Totalt finns trettiotvå parkeringsplatser i garage och utomhus.

 

Bostadshuset är sammanbyggt med grannföreningen Brf Haninge Park 5’s bostadshus. Värmecentralen ägs och förvaltas gemensamt med grannföreningen.

 

I Haninge Park finns sju bostadsrättsföreningar, Brf Haninge Park 1 - 7. Mark runt bostadsrättsföreningarnas fastigheter tillhör en gemensamt ägd fastighet. På denna fastighet finns en gemensamhetsanläggning med bl.a. vägar och gårdsytor. Denna förvaltas av Haninge Park Samfällighetsförening. 


 

 

HP6Logo

 

Besöks- och postadress

Brf Haninge Park 6
Getporsvägen 7
136 40 Handen

Mejl: BrfHP6@telia.com

Organisationsnummer: 769619-3544

Fakturaadress

Brf Haninge Park 6
NABO 17573, FE 258
105 69 Stockholm

 

 

 

Dokument


Aktuellt

 
För Medlemmar

(kräver inloggning)

För Mäklare
(fastighetsinfo och mäklarbild) 

 
 
www.brfhaningepark6.se
Brf Haninge Park 6 © 2021


Föreningen förvaltas av Nabo.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens intranät och kundportal
Nabo