Brf Haninge Park 6
Start Om föreningen Om styrelsen Om fastigheten Om boendet Om ekonomin

BRF Haninge Park 6 - om föreningen

Föreningen upplåter bostadslägenheter, förråd och parkeringsplatser.
Vi har inga andra lokaler som vi hyr ut och är därmed en s.k. äkta bostadsrättsförening.    

Ägare av lägenhet måste vara medlem i föreningen och kallas bostadsrättshavare. För att bli medlem krävs att föreningens styrelse ger sitt godkännande. Villkor för att beviljas medlemskap sker efter kreditprövning.


Med bostadsrätten följer ansvar att följa reglerna i föreningens stadgar. 
 

Stadgarna har beslutats på föreningsstämman. Se länk till stadgarna till höger.

 

Ordinarie föreningsstämma hålls en gång per år. På stämman behandlas 

årsredovisning, budget för kommande år, val av styrelse och motioner från medlemmarna.  Ordinarie föreningsstämma hålls i maj. På stämman har varje ”lägenhet” en röst.

 

Styrelsens uppgift är att främja föreningens ekonomiska intressen.

I uppgiften ingår att ansvara för fastighetens underhåll, att skapa

attraktivt och trivsamt boende och att ha ordning och reda i ekonomin.

 

Till sin hjälp träffar styrelsen avtal med olika företag. T.ex. Hem & Fastighet som hjälper till med ekonomiska uppgifter och Rubin/Jidek som sköter löpande fastighetsunderhåll.  

 

 

                                                                                                                                                        
 

HP6Logo

 

Besöks- och postadress

Brf Haninge Park 6
Getporsvägen 7
136 48 Handen

Mejl: BrfHP6@telia.com

Organisationsnummer: 769619-3544

Fakturaadress

Brf Haninge Park 6
NABO 17573, FE 258
105 69 Stockholm

 

Dokument


Aktuellt

 
För Medlemmar

(kräver inloggning)

För Mäklare
(fastighetsinfo och mäklarbild) 

 
 
www.brfhaningepark6.se
Brf Haninge Park 6 © 2020


Föreningen förvaltas av Nabo.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens intranät och kundportal
Nabo